Asiakasinfo / Usein kysyttyä

← Back

Tuleeko laitoshoidosta jotain maksettavaa kuntoutujalle?

Kuntoutuslaitoshoidon vuorokausimaksu jakautuu kunta- ja asiakasmaksuosuuteen. Asiakasmaksut määritellään asiakasmaksuasetuksella (1992/912). Osa kuntien/kaupunkien päihdepalveluista on asiakkaalle maksutonta ja niissä palveluissa, joissa asiakkaalle muodostuu omavastuuosuus, sen määrittelemisestä ja perimisestä vastuu on lähettävällä taholla. Asiakkaan lähettävä taho (kunta/kaupunki) selvittää yhteistyössä asiakkaan ja Kelan kanssa asiakkaan maksukyvyn sekä mahdollisuudet asiakasmaksuosuuteen saatavista tukimuodoista (toimeentulotuki, KELA:n kuntoutusraha tms.) Sanaskodilla on myös oma palveluohjaaja, joka voi auttaa ja tukee asiakasta myös näiden etuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa. Yleensä kuntoutukseemme tullaan kunnan myöntämällä maksusitoumuksella, mutta itsemaksavanakin asiakkaana hoitoon voi hakeutua.
          Puhelin palveluohjaaja (asiakaspaikkatiedustelut) : 045 1136 334
          Puhelin kanslia / hoitajat : 044 7400 224
          Sähköposti: info@sanaskoti.fi
          Sivulaskuri: 635387