Asiakasinfo / Usein kysyttyä

← Back

Mitä on Sanaskodin kristillisyys/hengellisyys ?

Sanaskodin kuntoutus on ammatillista päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutusta. Sanaskodin hoitotyön etiikka pohjaa kokonaisvaltaiseen kristilliseen ihmiskäsitykseen eli ihminen on ruumiillinen, henkinen, sielullinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kaikki nämä ulottavuudet vaikuttavat yhdessä ihmisen vointiin ja kuntoutumiseen. Asiakas saa halutessaan tukea omaan hengellisyyteensä. Kristillisyys/hengellisyys on Sanaskodilla täysin vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä. Tulotilanteessa asiakkaalta kysytään haluaako hän käyttää kristillisyyttä voimavarana omassa kuntoutuksessaan. Halutessaan asiakas voi osallistua esimerkiksi vapaaehtoisiin aamuhartauksiin. Eli hengellisyys on asiakkaalle yksi mahdollisuus kuntouttavaksi elementiksi. Lisäksi Sanaskoti tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuden osallistua henkilökohtaiseen Rikotusta Eheäksi (RE) -sielunhoitoterapiaan (Suomen ACC:n kriteerit/valvonta/kreditointi). Esite Rikotusta Ehea -terapeuttisesta sielunhoitomallista Sanaskodilla.pdf

          Puhelin palveluohjaaja (asiakaspaikkatiedustelut) : 029 1700 101
          Puhelin kanslia / hoitajat : 029 1700 103
          Sähköposti: info@sanaskoti.fi
          Sivulaskuri: 435418