Kuntoutuksen sisältö

Sanaskodin päihde- ja mielenterveyskuntoutus

Sanaskoti tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ympärivuorokautista laitoshoitoa Uudellamaalla Siuntiossa. Pääasiallinen kohderyhmämme ovat aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Palvelumme soveltuvat erityisen hyvin asiakkaille, joiden kuntoutuksessa otamme huomioon alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan. Tällä hetkellä Sanaskodilla ei toteuteta korvaushoitoa. Asiakkaillemme on käytössä Siuntiossa 12-paikkainen Paavola, 5-paikkainen Päätalo sekä 14 erillistä hirsimökkiyksiötä. 

Teemme kiinteää yhteistyötä tukien ja täydentäen jo olemassa olevia kuntien ja kaupunkien sosiaalipuolen päihde- ja mielenterveyspalveluita. Asiakkaamme hakeutuvat päihdekuntoutukseen pääsääntöisesti oman paikkakunnan selviämisaseman, päihdeklinikan, sosiaalitoimiston, mielenterveysyksikön, sairaalan, terveyskeskuksen tai katkaisuhoidon kautta. Kuntoutukseen tullaan kunnan/kaupungin myöntämällä maksusitoumuksella. Kuntoutukseen tullaan päihteettömänä. Kuntoutukseen tullessa, alkuvaiheessa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Kuntoutussuunnitelma ja väliarviot toimitetaan aina lähettävälle taholle. Kuntoutuksen aikana järjestetään hoitoneuvotteluja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan.
Ryhmätoiminta tapahtuu kolmessa eri ryhmätilassa:

1. RUUSULAN ISO RYHMÄTILA (100m2), normaalit päihderyhmät (n. 10-12 hlö ryhmät)
2. PÄÄTALON RYHMÄ (50m2), normaalit päihderyhmät (n. 8-10 hlö ryhmät)
3. SAUNATUVAN RYHMÄTILA (minikeittiö 10m2 + saunatupa 20m3 (n. 5 hlö Pro-pienryhmä, pidempiaikaisemmat)

Lisäksi ryhmäpaikkana ulkoalueet esim. GreenCare-, liikunta- ja harrasteryhmät.
Kuntoutuksen kulmakivet:
Ammattitaitoinen päihde- ja mielenterveystyön henkilöstö

Omahoitajan yksilöllinen ohjaus

Edukatiiviset ryhmät, terapeuttiset ryhmät sekä toiminnalliset ryhmät 

Sovellettua yhteisöhoitoa sekä vertaistukiryhmät

Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen ja dialektinen lähetysmistapa

Lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuus

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen 

Arjenharjoittelua

Ravinto ja liikunta

Green Care -toiminta

Kaunis ja kodikas ympäristö sekä majoitus yhden hengen huoneessa

Hyvät liikunta ja harrastemahdollisuudet
Ammattitaitoinen päihde- ja mielenterveystyön henkilöstö

Sanaskodin hoitohenkilökunnasta yli puolet on sairaanhoitaja-tasoista ja puolet lähihoitaja-tasoista henkilöstöä, joilla on vahva kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä.  Henkilöstömitoitus on 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohti. Yrittäjät vastaavat kehittämistoiminnasta sekä markkinoinnista. Henkilökuntaa on mm. seuraavissa tehtävissä:

 • Vastaava sairaanhoitaja / Sairaanhoitaja AMK 
 • Sairaanhoitaja AMK / sielunhoitoterapeutti 
 • Sairaanhoitaja AMK / ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen ADHD valmentaja
 • Mielisairaanhoitaja / päihdetyön AMK-tutkinto / ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus
 • Sairaanhoitajia AMK
 • Lähihoitajia
 • Toimintaterapeutti
 • Palveluohjaaja / Sosionomi AMK
 • Lääkäri
 • Kokki/emäntä 
 • Siistijät
 • Kiinteistön huoltomies
Henkilökuntamme ylläpitää ja parantaa jo olemassa olevaa ammattitaitoaan jatkuvalla koulutuksella. Palvelutason säilyttämiseksi ja oman jaksamisen tukemiseksi käytämme säännöllistä ulkopuolista työnohjausta sekä sisäisiä henkilökuntapalavereita. Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana ja suunnannäyttäjänä käytämme ITE-järjestelmää ja -itsearviointia.
Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet

Asiakkaat kehittävät suunnitelmallisesti omaa vapaa-ajan viettoaan. Sanaskodin omalla kiinteistöllä on mahdollisuus pelata pingistä, kuntoilla kuntosalilla, soittaa erilaisia soittimia (pianoa, kitaroita, rumpuja) sekä saunoa puusaunassa. Lisäksi Sanaskoti sijaitsee luonnon keskellä, joten täällä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Myös kalastaminen mahdollistuu onkien läheisillä järvillä kesäisin ja talvisin pilkkien.

Lisäksi teemme säännöllisesti retkiä mm. paikalliseen luontoon ja uimarannoille.
Omahoitajuus

Opastamaan ja tukemaan kohti uusia toimivia toimintamalleja, asiakas saa ohjaajakseen omahoitajan. Tässä luottamuksellisessa ja vuorovaikutteisessa suhteessa asiakas käy läpi keskustelujen ja tehtävien kanssa sitä prosessiajattelua, mikä on hänet johtanut riippuvuuteen, mitä riippuvuus hänelle merkitsee ja miten opetella uusi toimintamalli riippuvuuskäyttäytymisen tilalle. Omahoitajakeskusteluja käydään kerran viikossa (tarvittaessa useamminkin).
RYHMÄTOIMINTA

Riippuvuuden hoito-ohjelma (RIHO) 
Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa sekä työstävät päihderiippuvuutta, sen seurauksia, selviytymis- ja riskitilanteiden hallintakeinoja, identiteettiä, kieltäytymis- ja ongelma- sekä vuorovaikutustaitoja, elämäntyyliä joka sisältää tavoitteiden mukaisia arvoja ja suhtautumista tulevaisuuteen.

Faktaryhmä
Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa mielenterveydestä sekä eri mielenterveyshäiriöistä, kuten ADHD, psykoosi, masennus, bipolaarihäiriö, skitsofrenia, persoonallisuushäiriöt, univaikeudet.

Ahdistuksen hallinta -ryhmä
Ryhmätyöskentelyssä käytetään Ahdistuksesta vapaaksi kirjaa. Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa ahdistuksesta sekä keinoja ja välineitä ahdistusten ja pelkojen hallintaan.

Tunneryhmä
Ryhmässä asiakkaat saavat tietoa erilaisista tunteista, tutustuvat tunteiden sisäisiin kokemuksiin, opettelevat käsittelemään tunteita ja pukemaan niitä sanoiksi.

Voimavararyhmä
Ryhmässä asiakkaat työstävät omia voimavarojaan sekä löytävät uusia. Työskentelyn avulla asiakkaan pystyvyyden tunne muutokseen vahvistuu.

Vertaisryhmä
Vertaistuen avulla asiakas oppii ymmärtämään itseään ja sitä mistä on kuntoutumassa. Muiden selviytymisen kokemukset antavat toivoa ja uskoa omaan selviytymiseen. Vertaisryhmä on riippuvuusproplematiikkaa käsittelevä avoin keskusteluryhmä. Ryhmän tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista vertaistuen avulla. Ryhmässä asiakkaat pohtivat ja keskustelevat kirjallisten tehtävien kautta riippuvuuttaan, tavoitteitaan ja voimavarojaan. 

Sisäinen AA-ryhmä
Sanaskodilla kokoontuu kerran viikossa ulkopuolisten vertaisten vetämä, Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille tarkoitettu AA-ryhmä. Lisäksi on mahdollista käydä ulkopuolisissa AA-ryhmissä mm. Siuntiossa tai Lohjalla.

Stop Huumeille -ryhmä
Sanaskodilla kokoontuu kerran kuukaudessa ulkopuolisten vertaisten vetämä, Sanaskodin kuntoutuksessa oleville asiakkaille tarkoitettu Stop Huumeille -ryhmä.
Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 044 7400 224 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi